تصاویر دایره ای

[ld_team_members_circular inner_items=”%5B%7B%22image%22%3A%224712%22%2C%22name%22%3A%22John%20Doe%22%2C%22top_pos%22%3A%22-5%25%22%2C%22right_pos%22%3A%221%25%22%7D%5D” middle_items=”%5B%7B%22image%22%3A%224711%22%2C%22name%22%3A%22John%20Doe%22%2C%22top_pos%22%3A%22-5%25%22%2C%22left_pos%22%3A%2220%25%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224710%22%2C%22name%22%3A%22Sarah%20Doe%22%2C%22bottom_pos%22%3A%2211%25%22%2C%22left_pos%22%3A%221%25%22%7D%5D” outer_items=”%5B%7B%22image%22%3A%224709%22%2C%22name%22%3A%22John%20Doe%22%2C%22top_pos%22%3A%2230%25%22%2C%22left_pos%22%3A%22-5%25%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224708%22%2C%22name%22%3A%22John%20Doe%22%2C%22right_pos%22%3A%225%25%22%2C%22bottom_pos%22%3A%2215%25%22%7D%5D” primary_color=”rgb(255, 44, 133)”]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” init_values=”translateX:-50,opacity:0″ animations_values=”translateX:0,opacity:1″ title=”Exclusive portfolio” color=”rgb(167, 169, 184)” fs=”13px” ls=”0.1em”]دایره ای[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” init_values=”translateX:-50,opacity:0″ animations_values=”translateX:0,opacity:1″ title=”Having attractive showcase has never been easier” color=”rgb(24, 27, 49)” start_delay=”180″ ls=”-0.03em” margin=”bottom_small:0px”]موقعیت ها، رنگ ها و موارد بیشتری را تنظیم کنید.[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” start_delay=”460″ fs=”18px” lh=”1.5em”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .[/ld_fancy_heading]
[ld_button style=”btn-solid” title=”همین امروز بخرید” transformation=”text-uppercase” shape=”circle” enable_row_shadowbox=”yes” color=”#4fda91″ color2=”#34dbc5″ hover_color=”#ffba83″ hover_color2=”#ffa5cd” text_color=”#ffffff” fs=”13px” fw=”700″ ls=”0.1em” css=”.vc_custom_1549284047130{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” button_box_shadow=”%5B%7B%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2215px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(48%2C198%2C168%2C0.32)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2218px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(255%2C186%2C131%2C0.57)%22%7D%5D” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.rtl-theme.com%2Fauthor%2FWPMonster|||”]
[ld_team_members_circular inner_items=”%5B%7B%22image%22%3A%224895%22%2C%22name%22%3A%22John%20Doe%22%2C%22top_pos%22%3A%22-5%25%22%2C%22right_pos%22%3A%221%25%22%7D%5D” middle_items=”%5B%7B%22image%22%3A%224907%22%2C%22name%22%3A%22John%20Doe%22%2C%22top_pos%22%3A%22-5%25%22%2C%22left_pos%22%3A%2220%25%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224894%22%2C%22name%22%3A%22Sarah%20Doe%22%2C%22bottom_pos%22%3A%2211%25%22%2C%22left_pos%22%3A%221%25%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224905%22%2C%22name%22%3A%22Sarah%20Doe%22%2C%22right_pos%22%3A%225%25%22%2C%22bottom_pos%22%3A%2211%25%22%7D%5D” outer_items=”%5B%7B%7D%5D” primary_color=”rgb(26, 189, 255)”]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” init_values=”translateX:-50,opacity:0″ animations_values=”translateX:0,opacity:1″ title=”Exclusive portfolio” color=”rgb(167, 169, 184)” fs=”13px” ls=”0.1em”]دایره ای[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” init_values=”translateX:-50,opacity:0″ animations_values=”translateX:0,opacity:1″ title=”Having attractive showcase has never been easier” color=”rgb(24, 27, 49)” start_delay=”180″ ls=”-0.03em” margin=”bottom_small:0px”]ما طراحی های خلاقانه را میپسندیم[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” start_delay=”460″ fs=”18px” lh=”1.5em”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.[/ld_fancy_heading]
[ld_button style=”btn-solid” title=”خرید از هیولای وردپرس” transformation=”text-uppercase” shape=”circle” enable_row_shadowbox=”yes” color=”#4fda91″ color2=”#34dbc5″ hover_color=”#ffba83″ hover_color2=”#ffa5cd” text_color=”#ffffff” fs=”13px” fw=”700″ ls=”0.1em” css=”.vc_custom_1549284168021{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” button_box_shadow=”%5B%7B%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2215px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(48%2C198%2C168%2C0.32)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2218px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(255%2C186%2C131%2C0.57)%22%7D%5D” link=”|||”]
[ld_icon_box_circle primary_color=”rgb(255, 137, 137)”][ld_icon_box_circle_item i_type=”linea” title=”جعبه آیکون 1″ i_icon_linea=”icon-et-gift”]توضیحات جعبه آیکون![/ld_icon_box_circle_item][ld_icon_box_circle_item i_type=”linea” title=”جعبه آیکون 2″ i_icon_linea=”icon-et-caution”][/ld_icon_box_circle_item][ld_icon_box_circle_item i_type=”linea” title=”جعبه آیکون 3″ i_icon_linea=”icon-et-aperture”][/ld_icon_box_circle_item][ld_icon_box_circle_item i_type=”linea” title=”جعبه آیکون 4″ i_icon_linea=”icon-et-gears”][/ld_icon_box_circle_item][ld_icon_box_circle_item i_type=”linea” title=”جعبه آیکون 5″ i_icon_linea=”icon-et-quote”][/ld_icon_box_circle_item][ld_icon_box_circle_item i_type=”linea” title=”جعبه آیکون 6″ i_icon_linea=”icon-et-lightbulb”][/ld_icon_box_circle_item][/ld_icon_box_circle]