فرم های تماس

[ld_section_title title=”یک خط برای ما بنویسید” title_top_margin=”10″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”10″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ subtitle=”ما اینجاییم تا سوالات شما را پاسخ دهیم”]
[ld_icon_box i_type=”linea” alignment=”text-right” i_size=”xl” i_color=”rgb(216, 219, 226)” h_i_color=”rgb(0, 0, 0)” css=”.vc_custom_1549391843591{margin-bottom: 0px !important;}” i_icon_linea=”icon-basic_paperplane”][/ld_icon_box]
[ld_cf7 id=”3984″ shape=”contact-form-inputs-underlined” btn_roundness=”contact-form-button-circle” use_custom_fonts_submit=”true” submit_fs=”13px” submit_fw=”700″ submit_ls=”0.1em” color=”rgb(167, 169, 184)” h_color=”rgb(24, 27, 49)” submit_bg_color=”linear-gradient(90deg, rgb(79, 218, 145) 0%, #34dbc5 100%)” submit_hbg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 0.6369426751592356%, rgb(52, 219, 197) 100%)” submit_border_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 199, 10)” fs=”11px” ls=”0.15em”]تماس باما[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h5″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”30px”]ارسال پیام[/ld_fancy_heading][ld_cf7 id=”3967″ shape=”contact-form-inputs-filled” roundness=”contact-form-inputs-circle” btn_width=”contact-form-button-block” btn_roundness=”contact-form-button-circle” use_custom_fonts_input=”true” use_custom_fonts_submit=”true” fs=”14px” submit_fs=”14px” submit_fw=”700″ submit_ls=”0.1em” bg_color=”rgb(34, 37, 61)” hbg_color=”rgb(52, 56, 89)” color=”rgba(128, 130, 145, 0.502)” h_color=”rgb(255, 255, 255)” submit_bg_color=”linear-gradient(90deg, rgb(79, 218, 145) 0%, #34dbc5 100%)” submit_hbg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 3.5031847133757963%, rgb(52, 219, 197) 100%)” submit_color=”rgb(255, 255, 255)” submit_border_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”][ld_spacer height=”20px”]
[ld_section_title title=”یک خط برای ما بنویسید” title_top_margin=”10″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”10″ text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ subtitle=”ما اینجاییم تا سوالات شما را پاسخ دهیم”][ld_spacer height=”40px”][ld_cf7 id=”3967″ shape=”contact-form-inputs-underlined” size=”contact-form-inputs-sm” btn_size=”contact-form-button-md” btn_width=”contact-form-button-block” use_custom_fonts_input=”true” use_custom_fonts_submit=”true” fs=”14px” submit_fs=”16px” submit_fw=”600″ submit_ls=”0.1em” h_color=”rgb(24, 26, 35)” submit_bg_color=”linear-gradient(90deg, rgb(245, 99, 75) 0%, #fe9418 100%)”][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”14px” lh=”1.428em”]ما به حریم خصوصی شما را احترام می گذاریم و اسپم ارسال نمیکنیم.
[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 199, 10)” fs=”11px” ls=”0.15em”]باما در ارتباط باشید[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h5″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”30px”]یک پیام ارسال کنید[/ld_fancy_heading][ld_cf7 id=”3967″ shape=”contact-form-inputs-underlined” size=”contact-form-inputs-sm” btn_size=”contact-form-button-md” btn_width=”contact-form-button-block” use_custom_fonts_input=”true” use_custom_fonts_submit=”true” fs=”15px” fw=”500″ submit_fs=”13px” submit_fw=”700″ submit_ls=”0.185em” submit_color=”rgb(255, 255, 255)” h_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_border_color=”rgb(255, 255, 255)” border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.147)”][ld_spacer height=”20px”]