تماس – روشن

[ld_section_title title=”برای ما یک خط بنویسید” title_top_margin=”10″ title_bottom_margin=”0″ subtitle_top_margin=”0″ subtitle_bottom_margin=”10″ sub_tag=”p” text_top_margin=”0″ text_bottom_margin=”0″ use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_subtitle=”true” subtitle=”ما اینجایم تا اینکه جواب هر سوالی را بدهیم” fs=”38px” sub_color=”rgba(0, 0, 0, 0.387)”]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” alignment=”text-right” i_size=”xl” i_icon_animated=”animated-basic_paperplane” i_color=”rgb(216, 219, 226)” h_i_color=”rgb(0, 0, 0)” css=”.vc_custom_1536751299280{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_icon_box]
[ld_cf7 id=”3984″ shape=”contact-form-inputs-underlined” btn_roundness=”contact-form-button-circle” use_custom_fonts_submit=”true” submit_fs=”13px” submit_fw=”700″ submit_ls=”0.1em” color=”rgb(167, 169, 184)” h_color=”rgb(24, 27, 49)” submit_bg_color=”linear-gradient(90deg, rgb(79, 218, 145) 0%, #34dbc5 100%)” submit_hbg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 0.6369426751592356%, rgb(52, 219, 197) 100%)” submit_border_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”24px” fw=”700″ margin=”bottom_small:0.65em”][ld_icon icon=”icon-liquid_map_pin mr-2 fa-1x”] کرج[/ld_fancy_heading]

کرج، عظیمیه، خیابان مسلم، ساختمان ارتباطات

50 60 666 026
contact.london@mehditaghechian.com

[ld_spacer]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”24px” fw=”700″ margin=”bottom_small:0.65em”][ld_icon icon=”icon-liquid_map_pin mr-2 fa-1x”] قم[/ld_fancy_heading]

قم، باجک، خیابان نیلوفر، فرعی 4، ساختمان فناوری

40 40 333 025
contact.paris@mehditaghechian.com

[ld_spacer]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”24px” fw=”700″ margin=”bottom_small:0.65em”][ld_icon icon=”icon-liquid_map_pin mr-2 fa-1x”] تهران[/ld_fancy_heading]

تهران، قیطریه، خیابان شمشاد، ساختمان مرکزی

20 20 666 021
contact.newyork@mehditaghechian.com

[ld_spacer]