شمارش معکوس و شمارنده ها

[ld_counter bottom_margin=”0″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” bottom_label=”برندهای معتبر” count=”785″ text_color=”rgb(2, 2, 2)” fs=”47px” counter_color=”rgb(45, 49, 62)” hover_start_color=”rgb(85, 111, 255)” hover_end_color=”rgb(255, 94, 119)” text_fs=”14px” text_ls=”0.175em” text_lh=”2em”]
[ld_counter bottom_margin=”0″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” bottom_label=”مشتری خوشحال” count=”237″ text_color=”rgb(2, 2, 2)” fs=”47px” counter_color=”rgb(45, 49, 62)” start_delay=”150″ hover_start_color=”rgb(85, 111, 255)” hover_end_color=”rgb(255, 94, 119)” text_fs=”14px” text_ls=”0.175em” text_lh=”2em”]
[ld_counter bottom_margin=”0″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” bottom_label=”برندهای جهانی” count=”426″ text_color=”rgb(2, 2, 2)” fs=”47px” counter_color=”rgb(45, 49, 62)” start_delay=”300″ hover_start_color=”rgb(85, 111, 255)” hover_end_color=”rgb(255, 94, 119)” text_fs=”14px” text_ls=”0.175em” text_lh=”2em”]
[ld_counter bottom_margin=”0″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” bottom_label=”مشتری راضی” count=”578″ text_color=”rgb(2, 2, 2)” fs=”47px” counter_color=”rgb(45, 49, 62)” start_delay=”450″ hover_start_color=”rgb(85, 111, 255)” hover_end_color=”rgb(255, 94, 119)” text_fs=”14px” text_ls=”0.175em” text_lh=”2em”]
[ld_icon_box i_type=”linea” i_size=”xl” i_icon_linea=”icon-ion-ios-happy” icon_mb=”1″ css=”.vc_custom_1538126516047{margin-bottom: 25px !important;}” i_color=”rgb(255, 255, 255)”][/ld_icon_box][ld_counter bottom_margin=”15″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” enable_blur=”true” count=”007+” fs=”55px” text_color=”rgba(255, 255, 255, 0.599)” counter_color=”rgb(255, 255, 255)” bottom_label=”مردم و تیم ها” ls=”1.5px”]
[ld_icon_box i_type=”linea” i_size=”xl” i_icon_linea=”icon-ion-ios-pin” icon_mb=”1″ css=”.vc_custom_1538126523813{margin-bottom: 25px !important;}” i_color=”rgb(255, 255, 255)”][/ld_icon_box][ld_counter bottom_margin=”15″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” enable_blur=”true” count=”521+” fs=”55px” text_color=”rgba(255, 255, 255, 0.599)” counter_color=”rgb(255, 255, 255)” bottom_label=”فروشگاه” ls=”1.5px” start_delay=”150″]
[ld_icon_box i_type=”linea” i_size=”xl” i_icon_linea=”icon-ion-ios-card” icon_mb=”1″ css=”.vc_custom_1538126530642{margin-bottom: 25px !important;}” i_color=”rgb(255, 255, 255)”][/ld_icon_box][ld_counter bottom_margin=”15″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” enable_blur=”true” count=”682+” fs=”55px” text_color=”rgba(255, 255, 255, 0.599)” counter_color=”rgb(255, 255, 255)” bottom_label=”انتقالات” ls=”1.5px” start_delay=”300″]
[ld_counter style=”bordered” size=”lg” bottom_margin=”0″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” enable_blur=”true” text_color=”rgb(167, 169, 184)” bottom_label=”پروژه های موفق” count=”150″]
[ld_counter style=”bordered” size=”lg” bottom_margin=”0″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” enable_blur=”true” text_color=”rgb(167, 169, 184)” bottom_label=”مشتریان راضی” count=”349″]
[ld_counter style=”bordered” size=”lg” bottom_margin=”0″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” enable_blur=”true” text_color=”rgb(167, 169, 184)” bottom_label=”نظر مثبت” count=”218″]
[ld_counter style=”bordered” size=”lg” bottom_margin=”0″ use_theme_fonts=”” text_font=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” enable_blur=”true” text_color=”rgb(167, 169, 184)” bottom_label=”لیوان قهوه” count=”650″]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ color=”rgb(255, 255, 255)”]درباره هیولای وردپرس[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” split_type=”words” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”20px” lh=”1.35em” color=”rgb(255, 255, 255)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجلات لازم است.[/ld_fancy_heading]
[ld_social_icons style=”” size=”social-icon-md” scheme=”scheme-white” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22behance%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22dribbble%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” hover_color=”#ffd200″]
[ld_counter style=”huge” size=”xl” bottom_margin=”0″ enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” enable_blur=”true” label=”بیش از” bottom_label=”سال تجربه” count=”5″ counter_color=”rgb(255, 210, 0)” text_color=”rgb(255, 255, 255)” start_delay=”600″ ls=”0.05em”]