شکل های پویا

[ld_masked_image absolute_pos=”yes” image=”7346″ position=”top_large:-220px|right_large:30vw|left_large:-80vw” bg_pos_x=”-100px” el_id=”wpmonsterlq”]
[ld_fancy_heading ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_fit=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” compressor=”0.7″ maxfontsize=”60″ minfontsize=”40″]ماجراجویی خود را خلاقانه آغاز نمایید[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”p”]ما باور داریم طراحی محصولات و خدمات با همکاری کردن و صمیمیت با مشتریان، تنها راه برای تأثیر واقعی در کسب و کار آنها است. ما می کوشیم تا خدماتی متمایز برای نسل آینده به ارمغان بیاوریم.[/ld_fancy_heading]
[ld_button style=”btn-solid” title=”شروع یک پروژه” transformation=”text-uppercase” link_type=”scroll_to_section” shape=”circle” enable_row_shadowbox=”yes” color=”rgb(61, 89, 232)” text_color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”14px” fw=”600″ button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2212px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2220px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22%23c5cbec%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(254%2C104%2C139%2C0.12)%22%7D%5D”]
[ld_fancy_heading tag=”p” margin=”bottom_large:0px”] در ارتباط باشید 1 23 33 (021)

اگر سوال و یا مشکلی دارید[/ld_fancy_heading]

[ld_particles absolute_pos=”yes” enable_density=”yes” color_type=”multi_color” shape_type=”circle,edge,triangle” opacity=”1″ enable_random_size=”yes” enable_anim_size=”yes” enable_move=”yes” move_direction=”left” enable_random_move=”yes” enable_attract_move=”yes” modes_grab_opacity=”1″ retina_detect=”yes” particle_id=”ra1527244273759-519b63e0-a9d6″ height=”100vh” position=”top_large:-100vh” number=”4″ multi_color_values=”%5B%7B%22scolor%22%3A%22%23f9b851%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%2360eacb%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%23ff97af%22%7D%2C%7B%22scolor%22%3A%22%234e6bff%22%7D%5D” anim_size_min=”40″ size=”55″ move_attract_rotatex=”1200″ move_attract_rotatey=”600″ anim_size_speed=”5″ move_speed=”1″ density=”600″]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ split_type=”words” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_fit=”true” enable_split=”true” compressor=”0.55″]بیایید یک چیز فوق العاده بسازیم[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ split_type=”words” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” enable_split=”true” color=”rgb(254, 104, 139)” fs=”86px” lh=”1em” compressor=”0.65″ minfontsize=”70″]با همکاری یکدیگر[/ld_fancy_heading]
[ld_button style=”btn-solid” title=”یک پروژه شروع کنید” transformation=”text-uppercase” shape=”circle” enable_row_shadowbox=”yes” color=”rgb(61, 89, 232)” text_color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”14px” fw=”600″ button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2212px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2220px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22%23c5cbec%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(254%2C104%2C139%2C0.12)%22%7D%5D”]