جعبه های آیکون

[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”40px”]آیکون های انیمیشن دار[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”50px”]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” alignment=”text-left” i_size=”xl” title=”شاهکاری بینظیر” title_mb=”0″ i_color=”rgb(120, 11, 238)” i_color2=”rgb(29, 225, 209)” h_color=”rgb(29, 25, 82)” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_message_check”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است. [/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” alignment=”text-left” i_size=”xl” title=”فروشگاه های زیبا” title_mb=”0″ i_color=”rgb(120, 11, 238)” i_color2=”rgb(29, 225, 209)” h_color=”rgb(29, 25, 82)” i_icon_animated=”animated-ecommerce_basket_check”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است. [/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” alignment=”text-left” i_size=”xl” title=”شاهکاری بینظیر” title_mb=”0″ i_color=”rgb(120, 11, 238)” i_color2=”rgb(29, 225, 209)” h_color=”rgb(29, 25, 82)” i_icon_animated=”animated-basic_spread_text”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم با استفاده از طراحان گرافیک است. [/ld_icon_box]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.498)” fs=”12px” ls=”0.2em” margin=”bottom_large:1.5em”]ایده های نابی[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”40px”]طراحی خلاقانه و دیجیتال[/ld_fancy_heading]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_linea=”icon-ecommerce_bag_plus” title=”سبد خرید” i_color=”rgb(255, 255, 255)” h_color=”rgb(255, 255, 255)” fill_color=”rgb(37, 44, 66)” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” h_i_color=”rgb(120, 11, 238)” css=”.vc_custom_1538053958748{padding-top: 65px !important;padding-right: 12% !important;padding-bottom: 65px !important;padding-left: 12% !important;}” custom_heading_size=”21px” title_mb=”20″ icon_mb=”26″ h_hcolor=”rgb(30, 22, 102)” hover_text_color=”rgba(30, 22, 102, 0.548)” h_i_color2=”rgb(29, 225, 209)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_linea=”icon-basic_archive_full” title=”آرشیو عظیم” i_color=”rgb(255, 255, 255)” h_color=”rgb(255, 255, 255)” fill_color=”rgb(37, 44, 66)” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” h_i_color=”rgb(120, 11, 238)” css=”.vc_custom_1538057673774{padding-top: 65px !important;padding-right: 12% !important;padding-bottom: 65px !important;padding-left: 12% !important;}” custom_heading_size=”21px” title_mb=”20″ icon_mb=”26″ h_hcolor=”rgb(30, 22, 102)” hover_text_color=”rgba(30, 22, 102, 0.548)” h_i_color2=”rgb(29, 225, 209)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_linea=”icon-basic_mail_open_text” title=”ایمیل اشتراکی” i_color=”rgb(255, 255, 255)” h_color=”rgb(255, 255, 255)” fill_color=”rgb(37, 44, 66)” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” h_i_color=”rgb(120, 11, 238)” css=”.vc_custom_1538057693730{padding-top: 65px !important;padding-right: 12% !important;padding-bottom: 65px !important;padding-left: 12% !important;}” custom_heading_size=”21px” title_mb=”20″ icon_mb=”26″ h_hcolor=”rgb(30, 22, 102)” hover_text_color=”rgba(30, 22, 102, 0.548)” h_i_color2=”rgb(29, 225, 209)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_linea=”icon-ecommerce_creditcard” title=”پرداخت سریع” i_color=”rgb(255, 255, 255)” h_color=”rgb(255, 255, 255)” fill_color=”rgb(37, 44, 66)” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” h_i_color=”rgb(120, 11, 238)” css=”.vc_custom_1538057706471{padding-top: 65px !important;padding-right: 12% !important;padding-bottom: 65px !important;padding-left: 12% !important;}” custom_heading_size=”21px” title_mb=”20″ icon_mb=”26″ h_hcolor=”rgb(30, 22, 102)” hover_text_color=”rgba(30, 22, 102, 0.548)” h_i_color2=”rgb(29, 225, 209)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_icon_animated=”animated-basic_target” title=”کاملا متقارن” i_color=”rgb(131, 11, 176)” i_color2=”rgb(186, 0, 255)” css=”.vc_custom_1540901868012{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_icon_animated=”animated-basic_watch” title=”سرعت فوق العاده” i_color=”rgb(131, 11, 176)” i_color2=”rgb(186, 0, 255)” css=”.vc_custom_1540901859053{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” animation_delay=”300″].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_folder_check” title=”طرح های نامحدود” i_color=”rgb(131, 11, 176)” i_color2=”rgb(186, 0, 255)” css=”.vc_custom_1540901878101{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” animation_delay=”600″].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_icon_animated=”animated-basic_pin1″ title=”قیمت مقرون بصرفه” i_color=”rgb(131, 11, 176)” i_color2=”rgb(186, 0, 255)” css=”.vc_custom_1540901921739{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_icon_animated=”animated-basic_chronometer” title=”آماده شروع هستی؟” i_color=”rgb(131, 11, 176)” i_color2=”rgb(186, 0, 255)” css=”.vc_custom_1540901931712{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” animation_delay=”300″].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_icon_animated=”animated-basic_life_buoy” title=”آپدیت های رایگان” i_color=”rgb(131, 11, 176)” i_color2=”rgb(186, 0, 255)” css=”.vc_custom_1540901938726{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” animation_delay=”600″].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” position=”iconbox-side” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_animated=”animated-arrows_glide” title=”جدیدترین تکنولوژی” hover_fill_color=”linear-gradient(60deg, rgb(131,11,176) 0%, #ba00ff 100%)” i_color=”#830bb0″ i_color2=”#ba00ff” h_i_color=”#ffffff” fill_color=”rgb(255, 255, 255)”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” position=”iconbox-side” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_animated=”animated-basic_pencil_ruler” title=”توجه به جزئیات” hover_fill_color=”linear-gradient(60deg, rgb(131, 11, 176) 0%, #ba00ff 100%)” i_color=”#830bb0″ i_color2=”#ba00ff” h_i_color=”#ffffff” fill_color=”#ffffff” animation_delay=”300″]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” position=”iconbox-side” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_animated=”animated-basic_world” title=”کارهای جهانی” hover_fill_color=”linear-gradient(60deg, rgb(131, 11, 176) 0.6369426751592356%, #ba00ff 100%)” i_color=”#830bb0″ i_color2=”#ba00ff” h_i_color=”#ffffff” fill_color=”#ffffff”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” position=”iconbox-side” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_animated=”animated-ecommerce_creditcard” title=”قیمت مقرون بصرفه” hover_fill_color=”linear-gradient(60deg, rgb(131, 11, 176) 0.3184713375796178%, #ba00ff 100%)” i_color=”#830bb0″ i_color2=”#ba00ff” h_i_color=”#ffffff” fill_color=”#ffffff” animation_delay=”300″]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”xs” heading_weight=”font-weight-semibold” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_animated=”animated-basic_smartphone” title=”طراحی وب” i_color=”rgb(61, 89, 232)” fill_color=”rgb(221, 225, 248)” h_color=”rgb(61, 89, 232)” css=”.vc_custom_1525774336665{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”xs” heading_weight=”font-weight-semibold” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_animated=”animated-basic_cup” title=”برندینگ” i_color=”rgb(40, 213, 167)” fill_color=”rgb(199, 247, 234)” h_color=”rgb(40, 213, 167)” css=”.vc_custom_1525774208975{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”xs” heading_weight=”font-weight-semibold” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” shadow=”iconbox-shadow” i_icon_animated=”animated-ecommerce_diamond” title=”فروشگاه” i_color=”rgb(254, 104, 139)” fill_color=”rgb(252, 215, 224)” h_color=”rgb(254, 104, 139)” css=”.vc_custom_1525774172890{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” toggleable=”yes” title=”بیا روی آیکون!” i_color=”rgb(245, 132, 49)” i_icon_linea=”icon-ecommerce_money” h_color=”rgb(61, 53, 110)”]لورم ایپسوم متن ساختگی است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” toggleable=”yes” title=”بیا روی آیکون!” i_color=”rgb(245, 132, 49)” i_icon_linea=”icon-ecommerce_graph_decrease” h_color=”rgb(61, 53, 110)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم</span[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” toggleable=”yes” title=”بیا روی آیکون!” i_color=”rgb(245, 132, 49)” i_icon_linea=”icon-ecommerce_diamond” h_color=”rgb(61, 53, 110)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” toggleable=”yes” title=”حل و فصل فوری” i_color=”rgb(245, 132, 49)” i_icon_linea=”icon-ecommerce_creditcard” h_color=”rgb(61, 53, 110)”]لورم ایپسوم متن ساختگی[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” toggleable=”yes” title=”مالکیت مستقیم” i_color=”rgb(245, 132, 49)” i_icon_linea=”icon-ecommerce_wallet” h_color=”rgb(61, 53, 110)”]تضمین شده توسط هیولای وردپرس[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” toggleable=”yes” title=”امنیت 100%” i_color=”rgb(245, 132, 49)” i_icon_linea=”icon-basic_lock” h_color=”rgb(61, 53, 110)”]لورم ایپسوم متن ساختگی[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” i_shape=”wavebg” i_icon_animated=”animated-software_layout_4boxes” title=”قیمت مقرون بصرفه” i_color=”#ffb09f” css=”.vc_custom_1540901997757{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” i_shape=”wavebg” i_icon_animated=”animated-software_magnete” title=”سرعت فوق العاده” i_color=”#3ed2a7″ css=”.vc_custom_1540902057162{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” animation_delay=”300″].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” i_shape=”wavebg” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_briefcase_check” title=”آپدیت های رایگان” i_color=”#ad78ef” css=”.vc_custom_1540902042340{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” animation_delay=”600″].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” i_shape=”wavebg” i_icon_animated=”animated-ecommerce_diamond” title=”آپدیت های رایگان” i_color=”#577eed” css=”.vc_custom_1540902125362{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}”].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” i_shape=”wavebg” i_icon_animated=”animated-basic_picture_multiple” title=”قیمت مقرون بصرفه” i_color=”#edba57″ css=”.vc_custom_1540902135157{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” animation_delay=”300″].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” i_shape=”wavebg” i_icon_animated=”animated-basic_life_buoy” title=”برندینگ” i_color=”#28b5f0″ css=”.vc_custom_1540902153604{padding-right: 10% !important;padding-left: 10% !important;}” animation_delay=”300″].متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_weight=”font-weight-bold” show_button=”yes” fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow-hover” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”icon-basic_calendar” title=”خدمات و برنامه ها” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_text_color=”#4c93dc” ib_htext_color=”#ffffff” ib_fs=”16px” fill_color=”rgb(220, 233, 246)” i_color=”rgb(76, 147, 220)” h_color=”rgb(76, 147, 220)”]حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_weight=”font-weight-bold” show_button=”yes” fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow-hover” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”icon-basic_map” title=”خدمات و سرویس” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_text_color=”#3cd3d1″ ib_htext_color=”#ffffff” ib_fs=”16px” fill_color=”rgb(219, 241, 241)” i_color=”rgb(60, 211, 209)” h_color=”rgb(60, 211, 209)”]حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_weight=”font-weight-bold” show_button=”yes” fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow-hover” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”icon-ecommerce_gift” title=”برنامه ها و خدمات” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_text_color=”#ff8e32″ ib_htext_color=”#ffffff” ib_fs=”16px” fill_color=”rgb(249, 236, 226)” i_color=”rgb(255, 142, 50)” h_color=”rgb(255, 142, 50)”]حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_weight=”font-weight-bold” position=”iconbox-inline” title=”هیولای وردپرس” i_icon_animated=”animated-basic_chronometer”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت توسط هیولای وردپرس به پایان رسد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_weight=”font-weight-bold” position=”iconbox-inline” title=”هیولای وردپرس” i_icon_animated=”animated-basic_chronometer”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت توسط هیولای وردپرس به پایان رسد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_weight=”font-weight-bold” position=”iconbox-inline” title=”هیولای وردپرس” i_icon_animated=”animated-basic_chronometer”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت توسط هیولای وردپرس به پایان رسد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_weight=”font-weight-bold” position=”iconbox-inline” title=”هیولای وردپرس” i_icon_animated=”animated-basic_chronometer”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت توسط هیولای وردپرس به پایان رسد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” alignment=”text-left” i_size=”xl” heading_gradient=”iconbox-heading-gradient” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”پرفروش ترینها” custom_heading_size=”22px” h_color=”rgb(29, 225, 209)” h_color2=”rgb(120, 11, 238)” hover_fill_color=”linear-gradient(115deg, #780bee 0.6369426751592356%, rgb(29, 225, 209) 100%)” i_color=”rgb(29, 225, 209)” i_color2=”rgb(120, 11, 238)” icon_mb=”10″ css=”.vc_custom_1540322657255{padding-top: 45px !important;padding-bottom: 45px !important;}” i_icon_animated=”animated-basic_webpage_img_txt” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)”]زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته مشتریان است![/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” alignment=”text-left” i_size=”xl” heading_gradient=”iconbox-heading-gradient” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”پرفروش ترینها” custom_heading_size=”22px” h_color=”rgb(29, 225, 209)” h_color2=”rgb(120, 11, 238)” hover_fill_color=”linear-gradient(115deg, #780bee 0.6369426751592356%, rgb(29, 225, 209) 100%)” i_color=”rgb(29, 225, 209)” i_color2=”rgb(120, 11, 238)” icon_mb=”10″ css=”.vc_custom_1540322657255{padding-top: 45px !important;padding-bottom: 45px !important;}” i_icon_animated=”animated-basic_webpage_img_txt” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)”]زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته مشتریان است![/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” alignment=”text-left” i_size=”xl” heading_gradient=”iconbox-heading-gradient” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”پرفروش ترینها” custom_heading_size=”22px” h_color=”rgb(29, 225, 209)” h_color2=”rgb(120, 11, 238)” hover_fill_color=”linear-gradient(115deg, #780bee 0.6369426751592356%, rgb(29, 225, 209) 100%)” i_color=”rgb(29, 225, 209)” i_color2=”rgb(120, 11, 238)” icon_mb=”10″ css=”.vc_custom_1540322657255{padding-top: 45px !important;padding-bottom: 45px !important;}” i_icon_animated=”animated-basic_webpage_img_txt” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)”]زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته مشتریان است![/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” alignment=”text-left” show_button=”yes” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-underlined” ib_title=”بررسی ایو” ib_transformation=”text-uppercase” i_icon_image=”456″ title=”راهکارهای پرداخت” custom_heading_size=”22px” hover_fill_color=”rgb(88, 78, 255)” ib_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”12px” ib_fw=”500″ ib_ls=”0.2em” ib_b_color=”rgb(120, 11, 238)” ib_b_color2=”rgb(29, 225, 209)” ib_h_b_color=”rgb(255, 255, 255)”]

زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته مشتریان است!

[/ld_icon_box]

[ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” alignment=”text-left” show_button=”yes” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-underlined” ib_title=”بررسی ایو” ib_transformation=”text-uppercase” i_icon_image=”456″ title=”راهکارهای پرداخت” custom_heading_size=”22px” hover_fill_color=”rgb(88, 78, 255)” ib_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”12px” ib_fw=”500″ ib_ls=”0.2em” ib_b_color=”rgb(120, 11, 238)” ib_b_color2=”rgb(29, 225, 209)” ib_h_b_color=”rgb(255, 255, 255)”]

زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته مشتریان است!

[/ld_icon_box]

[ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” alignment=”text-left” show_button=”yes” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-underlined” ib_title=”بررسی ایو” ib_transformation=”text-uppercase” i_icon_image=”456″ title=”راهکارهای پرداخت” custom_heading_size=”22px” hover_fill_color=”rgb(88, 78, 255)” ib_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”12px” ib_fw=”500″ ib_ls=”0.2em” ib_b_color=”rgb(120, 11, 238)” ib_b_color2=”rgb(29, 225, 209)” ib_h_b_color=”rgb(255, 255, 255)”]

زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته مشتریان است!

[/ld_icon_box]

[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”md” position=”iconbox-side” i_border=”1″ i_linked=”iconbox-icon-linked” title=”طوفان مغزی” shape_hcolor=”linear-gradient(295deg, #1de1d1 0.3184713375796178%, rgb(120, 11, 238) 100%)” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” i_color=”rgb(51, 51, 51)” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” border_shape_color=”rgb(233, 233, 233)” css=”.vc_custom_1540322767176{padding-bottom: 30px !important;}” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_browser_star”]طراح وب از این متن به عنوان عنصری برای پر کردن صفحه و ارائه طرح اولیه و کلی استفاده می نماید.[/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”md” position=”iconbox-side” i_border=”1″ i_linked=”iconbox-icon-linked” title=”طوفان مغزی” shape_hcolor=”linear-gradient(295deg, #1de1d1 0.3184713375796178%, rgb(120, 11, 238) 100%)” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” i_color=”rgb(51, 51, 51)” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” border_shape_color=”rgb(233, 233, 233)” css=”.vc_custom_1540322777762{padding-bottom: 30px !important;}” i_icon_animated=”animated-arrows_circle_check”]طراح وب از این متن به عنوان عنصری برای پر کردن صفحه و ارائه طرح اولیه و کلی استفاده می نماید.[/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”md” position=”iconbox-side” i_border=”1″ i_linked=”iconbox-icon-linked” title=”طوفان مغزی” shape_hcolor=”linear-gradient(295deg, #1de1d1 0.3184713375796178%, rgb(120, 11, 238) 100%)” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” i_color=”rgb(51, 51, 51)” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” border_shape_color=”rgb(233, 233, 233)” css=”.vc_custom_1540322791024{padding-bottom: 30px !important;}” i_icon_animated=”animated-ecommerce_basket_check”]طراح وب از این متن به عنوان عنصری برای پر کردن صفحه و ارائه طرح اولیه و کلی استفاده می نماید.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”md” position=”iconbox-side” i_border=”1″ i_linked=”iconbox-icon-linked” title=”طوفان مغزی” shape_hcolor=”linear-gradient(295deg, #1de1d1 0.3184713375796178%, rgb(120, 11, 238) 100%)” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” i_color=”rgb(51, 51, 51)” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” border_shape_color=”rgb(233, 233, 233)” css=”.vc_custom_1540322767176{padding-bottom: 30px !important;}” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_browser_star”]طراح وب از این متن به عنوان عنصری برای پر کردن صفحه و ارائه طرح اولیه و کلی استفاده می نماید.[/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”md” position=”iconbox-side” i_border=”1″ i_linked=”iconbox-icon-linked” title=”طوفان مغزی” shape_hcolor=”linear-gradient(295deg, #1de1d1 0.3184713375796178%, rgb(120, 11, 238) 100%)” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” i_color=”rgb(51, 51, 51)” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” border_shape_color=”rgb(233, 233, 233)” css=”.vc_custom_1540322777762{padding-bottom: 30px !important;}” i_icon_animated=”animated-arrows_circle_check”]طراح وب از این متن به عنوان عنصری برای پر کردن صفحه و ارائه طرح اولیه و کلی استفاده می نماید.[/ld_icon_box][ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”md” position=”iconbox-side” i_border=”1″ i_linked=”iconbox-icon-linked” title=”طوفان مغزی” shape_hcolor=”linear-gradient(295deg, #1de1d1 0.3184713375796178%, rgb(120, 11, 238) 100%)” shape_color=”rgb(255, 255, 255)” i_color=”rgb(51, 51, 51)” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” border_shape_color=”rgb(233, 233, 233)” css=”.vc_custom_1540322791024{padding-bottom: 30px !important;}” i_icon_animated=”animated-ecommerce_basket_check”]طراح وب از این متن به عنوان عنصری برای پر کردن صفحه و ارائه طرح اولیه و کلی استفاده می نماید.[/ld_icon_box]
[ld_spacer height=”50px”]

شکل های آیکون

[ld_icon_box i_type=”fontawesome” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_shape=”square” i_border=”” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_shape=”circle” i_border=”” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_shape=”lozenge” i_border=”” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_shape=”hexagon” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_shape=”wavebg” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_spacer height=”50px”]

اندازه های آیکون

[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_size=”xl” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_size=”lg” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_size=”md” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_size=”sm” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” i_size=”xs” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.

[/ld_icon_box]

[ld_spacer height=”50px”]

اندازه های سر تیتر

[ld_icon_box i_type=”fontawesome” heading_size=”lg” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” heading_size=”md” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” heading_size=”sm” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” heading_size=”xs” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_spacer height=”50px”]

وزن های سر تیتر

[ld_icon_box i_type=”fontawesome” heading_weight=”font-weight-light” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” heading_weight=”font-weight-normal” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” heading_weight=”font-weight-semibold” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” heading_weight=”font-weight-bold” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_spacer height=”50px”]

موقعیت های آیکون

[ld_icon_box i_type=”fontawesome” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” position=”iconbox-side” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” position=”iconbox-inline” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_spacer height=”50px”]

ترازبندی ها

[ld_icon_box i_type=”fontawesome” alignment=”text-left” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” alignment=”text-right” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” alignment=”text-left” position=”iconbox-inline” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” alignment=”text-right” position=”iconbox-inline” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” alignment=”text-left” position=”iconbox-side” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” alignment=”text-right” position=”iconbox-side” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_spacer height=”50px”]

با پس زمینه

[ld_icon_box i_type=”fontawesome” fill=”yes” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code” fill_color=”#dbf1f1″]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code” fill_color=”#dce9f6″]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code” fill_color=”#f9ece2″]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_spacer height=”50px”]

سایه ها و هاورها

[ld_icon_box i_type=”fontawesome” position=”iconbox-side” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” position=”iconbox-side” hover_fill=”yes” shadow=”iconbox-shadow” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” position=”iconbox-side” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” position=”iconbox-side” shadow=”iconbox-shadow-hover” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” alignment=”text-left” i_shape=”circle” i_size=”sm” i_border=”” shadow=”iconbox-icon-shadow” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”fontawesome” alignment=”text-left” i_shape=”circle” i_size=”sm” i_border=”” shadow=”iconbox-icon-hover-shadow” title=”المان های منحصربفرد” i_icon_fontawesome=”fa fa-code”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و با هدف بهبود ابزارهای کاربردی میباشد.[/ld_icon_box]