خانه – اصلی

[ld_fancy_heading tag=”p” split_type=”words” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.6)” fs=”18px” ca_init_translate_x=”0″ ca_init_translate_y=”0″ margin=”bottom_small:0.35em”][ld_icon icon=”fa fa-youtube-play fa-2x mr-3 mb-4″] بهترین کالکشنی که تاکنون ساخته شده است.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ enable_txt_rotator=”yes” items=”%5B%7B%22word%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%22%7D%5D” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” enable_split=”true” compressor=”0.6″ maxfontsize=”70″ minfontsize=”45″ fs=”60px” lh=”1.2em” ca_init_translate_x=”0″ ca_init_translate_y=”0″ ca_init_translate_z=”0″ ca_init_rotate_x=”0″ margin=”bottom_small:0.27em” color=”rgb(255, 255, 255)” ls=”-0.4px”]ایـو نسل بعدی[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”18px”][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.6)” fs=”21px” lh=”1em” ca_init_translate_y=”0″ ca_init_translate_z=”0″ ca_init_rotate_x=”0″]وبسایت هایی از نسل آینده بسازید.[/ld_fancy_heading][ld_spacer]
[ld_button style=”btn-naked” i_type=”fontawesome” i_position=”top” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” i_size=”20px” i_icon_fontawesome=”fa fa-play” i_color=”rgb(255, 255, 255)” color=”rgb(85, 111, 255)” color2=”rgb(255, 121, 142)” hover_color=”rgb(255, 121, 142)” hover_color2=”rgb(85, 111, 255)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fv%2FRG2Kl||target:%20_blank|” i_shape_custom_size=”100px”][ld_spacer]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”xl” i_border=”” shadow=”iconbox-icon-shadow” title=”کالکشنی بزرگ” i_color=”rgb(41, 54, 92)” shape_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” i_icon_animated=”animated-basic_webpage_multiple” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_hcolor=”linear-gradient(115deg, rgb(85, 111, 255) 0.6369426751592356%, #ff798e 100%)” title_mb=”20″]لورم ایپسوم متن هیولای وردپرس ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”xs” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”xl” i_border=”” shadow=”iconbox-icon-shadow” title=”نسل بعدی فروشگاه ها” i_color=”rgb(41, 54, 92)” shape_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” i_icon_animated=”animated-ecommerce_bag_plus” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_hcolor=”linear-gradient(115deg, rgb(85, 111, 255) 0.6369426751592356%, #ff798e 100%)” title_mb=”20″]لورم ایپسوم متن هیولای وردپرس ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”xs” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”xl” i_border=”” shadow=”iconbox-icon-shadow” title=”پشتیبانی 24/7″ i_color=”rgb(41, 54, 92)” shape_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_message_check” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_hcolor=”linear-gradient(115deg, rgb(85, 111, 255) 0.6369426751592356%, #ff798e 100%)” title_mb=”20″]لورم ایپسوم متن هیولای وردپرس ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”sm” heading_weight=”font-weight-semibold” i_shape=”circle” i_size=”xl” i_border=”” shadow=”iconbox-icon-shadow” title=”ابزارهای نصب هوشمند” i_color=”rgb(41, 54, 92)” shape_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” i_icon_animated=”animated-basic_settings” h_i_color=”rgb(255, 255, 255)” shape_hcolor=”linear-gradient(115deg, rgb(85, 111, 255) 0.6369426751592356%, #ff798e 100%)” title_mb=”20″]لورم ایپسوم متن هیولای وردپرس ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.[/ld_icon_box]
[ld_carousel columns=”xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ cellalign=”right” prevnextbuttons=”yes” wraparound=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-xl” navfill=”carousel-nav-bordered” navshape=”carousel-nav-circle” paddings=”0px” nav_arrow_color=”rgb(16, 15, 38)” nav_arrow_color_hover=”rgb(16, 15, 38)” nav_border_color=”rgb(230, 230, 230)” nav_border_hcolor=”rgb(246, 247, 252)” nav_bg_hcolor=”rgb(246, 247, 252)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” enable_split=”true” compressor=”0.5″ maxfontsize=”50″ minfontsize=”32″ fs=”40px” lh=”1.15em” fw=”600″]با خرید ایو به افزونه های شگفت انگیز آن دسترسی پیدا کنید.[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”20px”][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” color=”rgb(103, 103, 103)” fs=”18px” lh=”1.5em” ca_init_translate_y=”0″ ca_init_translate_z=”0″ ca_init_rotate_x=”0″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون خلاقانه هیولای وردپرس و راستچین است.[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”40px”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” enable_split=”true” compressor=”0.5″ maxfontsize=”50″ minfontsize=”32″ fs=”40px” lh=”1.15em” fw=”600″]با خرید ایو به افزونه های شگفت انگیز آن دسترسی پیدا کنید.[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”20px”][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” color=”rgb(103, 103, 103)” fs=”18px” lh=”1.5em” ca_init_translate_y=”0″ ca_init_translate_z=”0″ ca_init_rotate_x=”0″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون خلاقانه هیولای وردپرس و راستچین است.[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”40px”]
[/ld_carousel][ld_spacer]
[ld_images_group_container][ld_images_group_element enable_image_shadow=”yes” shadow_style=”3″ enable_roudness=”yes” image_roudness=”8″ enable_shadow=”yes” image=”4124″ margin=”right_all:10vw|left_all:-20vw|left_large:-10vw” shadow_delay=”600″][ld_button style=”btn-naked” i_type=”fontawesome” i_position=”top” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” i_size=”20px” i_icon_fontawesome=”fa fa-play” i_color=”rgb(255, 255, 255)” color=”rgb(85, 111, 255)” color2=”rgb(255, 121, 142)” hover_color=”rgb(255, 121, 142)” hover_color2=”rgb(85, 111, 255)” css=”.vc_custom_1549466400608{margin-right: -75px !important;}” i_shape_custom_size=”85px” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fv%2FRG2Kl||target:%20_blank|”][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][ld_spacer]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ tag_to_inherite=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” use_inheritance=”true” enable_fit=”true” fw=”600″ fs=”50px”]

نمونه کارهای ویژه

[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(135, 141, 141)” fs=”20px” lh=”32px” margin=”right_large:8%25|left_large:8%25″]مجموعه عظیمی از المان ها، تنظیمات سفارشی سازی، طرح های انعطاف پذیر، صفحات خیره کننده و نتایج لحظه ای![/ld_fancy_heading]

[ld_portfolio_listing style=”grid-hover-alt” columns_gap=”10″ bottom_gap=”30″ post_type=”liquid-portfolio” posts_per_page=”6″ enable_item_animation=”yes” enable_gallery=”listing-lightbox-gallery” enable_parallax=”no” pf_init_scale_x=”1″ pf_init_scale_y=”1″ pf_init_scale_z=”1″ pf_init_opacity=”1″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_scale_z=”1″ pf_an_opacity=”1″ filter_id=”1530260783053-bed6ec87-58b9″ color_primary=”linear-gradient(124deg, rgba(85, 111, 255, 0.864) 0%, rgba(255, 121, 142, 0.878) 100%)” taxonomies=”main-grid” title_weight=”500″]
[ld_spacer height=”95px”][ld_freakin_image image=”5179″ color=”linear-gradient(137deg, rgb(255, 177, 95) 0.6369426751592356%, rgb(137, 116, 255) 100%)”][ld_spacer height=”50px”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” enable_split=”true” compressor=”0.5″ maxfontsize=”50″ minfontsize=”32″ fs=”50px” lh=”1.25em” fw=”600″]کالکشنی عظیم از المان ها و الگو های آماده[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” color=”rgb(103, 103, 103)” fs=”20px” lh=”1.7em” ca_init_translate_y=”0″ ca_init_translate_z=”0″ ca_init_rotate_x=”0″]بعد ازینکه شما آن ها را سفارشی سازی کردید میتوانید آن ها را ذخیره کرده و مجددا از آن ها استفاده کنید. وقت طلاست، در وقت خود صرفه جویی کنید![/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”40px”]
[ld_button style=”btn-solid” title=”خرید ایو” link_type=”scroll_to_section” shape=”semi-round” size=”btn-sm” color=”rgb(85, 111, 255)” color2=”rgb(255, 94, 119)” fs=”15px” fw=”500″ ls=”0.01em” hover_color=”rgb(255, 94, 119)” css=”.vc_custom_1549462511184{margin-right: 0.75em !important;padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” hover_color2=”rgb(85, 111, 255)”][ld_button style=”btn-default” title=”بررسی ایو” shape=”semi-round” size=”btn-sm” color=”rgb(228, 228, 228)” hover_color=”rgb(0, 0, 0)” text_color=”rgb(0, 0, 0)” htext_color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”15px” fw=”500″ ls=”0.01em” css=”.vc_custom_1549462465658{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Frtl-theme.com%2F%3Fp%3D96050||target:%20_blank|”]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” show_button=”yes” i_size=”xl” position=”iconbox-side” ib_style=”btn-naked” ib_title=”بیشتر بدانید” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” title=”بدون نیاز به دانش کدنویسی” custom_heading_size=”19px” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_color=”rgb(85, 111, 255)” ib_hover_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”16px” title_mb=”22″ i_icon_linea=”icon-basic_webpage_multiple” icon_size=”50px” i_color=”rgb(16, 15, 38)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/ld_icon_box][ld_spacer height=”” md_height=”40px”]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” show_button=”yes” i_size=”xl” position=”iconbox-side” ib_style=”btn-naked” ib_title=”بیشتر بدانید” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” title=”ویرایشگر زنده کاملا بصری” custom_heading_size=”19px” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_color=”rgb(85, 111, 255)” ib_hover_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”16px” title_mb=”22″ i_icon_linea=”icon-basic_laptop” icon_size=”50px” i_color=”rgb(16, 15, 38)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/ld_icon_box][ld_spacer height=”” md_height=”40px”]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” show_button=”yes” i_size=”xl” position=”iconbox-side” ib_style=”btn-naked” ib_title=”بیشتر بدانید” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” title=”مستندات آنلاین” custom_heading_size=”19px” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_color=”rgb(85, 111, 255)” ib_hover_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”16px” title_mb=”22″ i_icon_linea=”icon-basic_spread_text_bookmark” icon_size=”50px” i_color=”rgb(16, 15, 38)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/ld_icon_box][ld_spacer height=”” md_height=”40px”]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” show_button=”yes” i_size=”xl” position=”iconbox-side” ib_style=”btn-naked” ib_title=”بیشتر بدانید” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” title=”انیمیشن های جذاب” custom_heading_size=”19px” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_color=”rgb(85, 111, 255)” ib_hover_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”16px” title_mb=”22″ i_icon_linea=”icon-basic_target” icon_size=”50px” i_color=”rgb(16, 15, 38)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” show_button=”yes” i_size=”xl” position=”iconbox-side” ib_style=”btn-naked” ib_title=”بیشتر بدانید” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” title=”سئو کاملا بهینه شده” custom_heading_size=”19px” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_color=”rgb(85, 111, 255)” ib_hover_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”16px” title_mb=”22″ i_icon_linea=”icon-ecommerce_bag_search” icon_size=”50px” i_color=”rgb(16, 15, 38)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” show_button=”yes” i_size=”xl” position=”iconbox-side” ib_style=”btn-naked” ib_title=”بیشتر بدانید” ib_i_type=”fontawesome” ib_i_add_icon=”true” title=”بروزرسانی های مادام العمر” custom_heading_size=”19px” ib_i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” ib_color=”rgb(85, 111, 255)” ib_hover_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”16px” title_mb=”22″ i_icon_linea=”icon-basic_settings” icon_size=”50px” i_color=”rgb(16, 15, 38)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/ld_icon_box]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” enable_split=”true” compressor=”0.5″ maxfontsize=”50″ minfontsize=”32″ fs=”50px” lh=”1.3em” fw=”600″]تیمی ویژه[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(135, 141, 141)” fs=”20px” lh=”32px” margin=”right_large:8%25|left_large:8%25″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/ld_fancy_heading]
[ld_team_member template=”overlay” color_type=”text-light” name=”لیلا سلطانی” position=”کارگردان هنری” image=”618″ socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-dribbble%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” primary_color=”rgba(24, 27, 49, 0.878)”][/ld_team_member]
[ld_team_member template=”overlay” color_type=”text-light” name=”داریوش سمیعی” position=”توسعه دهنده” image=”617″ socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-dribbble%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” primary_color=”rgba(24, 27, 49, 0.896)”][/ld_team_member]
[ld_team_member template=”overlay” color_type=”text-light” name=”فرشاد زند” position=”طراح گرافیک” image=”616″ socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-dribbble%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” primary_color=”rgba(24, 27, 49, 0.9)”][/ld_team_member]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”16px” fw=”600″ ls=”0.2em”]نظرات مشتریان[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”45px”]
[ld_carousel columns=”xs:1″ inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” wraparound=”yes” navarrow=”custom” navsize=”carousel-nav-xl” navfill=”carousel-nav-bordered” navshape=”carousel-nav-circle” navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” pagedots=”yes” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” nav_arrow_color_hover=”rgb(0, 0, 0)” nav_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” prev=”#E-8_JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIyZmElMjBmYS1hbmdsZS1sZWZ0JTVDJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRQ==” next=”#E-8_JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIyZmElMjBmYS1hbmdsZS1yaWdodCU1QyUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=” nav_border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.355)” nav_border_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”-100px” nextoffset=”-100px”]
[ld_testimonial style=”testi_s06″ avatar_size=”testimonial-avatar-sm” align=”text-center” details_size=”testimonial-details-sm” title=”حسام الوند” position=”کارگردان” avatar=”5445″ title_color=”rgb(255, 255, 255)” pos_color=”rgba(255, 255, 255, 0.43)”]“لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون هیولای وردپرس بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان.”[/ld_testimonial]
[ld_testimonial style=”testi_s06″ avatar_size=”testimonial-avatar-sm” align=”text-center” details_size=”testimonial-details-sm” title=”الهام بهرامی” position=”مدیر شرکت غرب” avatar=”3556″ title_color=”rgb(255, 255, 255)” pos_color=”rgba(255, 255, 255, 0.43)”]“لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون هیولای وردپرس بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان.”[/ld_testimonial]
[ld_testimonial style=”testi_s06″ avatar_size=”testimonial-avatar-sm” align=”text-center” details_size=”testimonial-details-sm” title=”سمیه ایزدی” position=”مدیر شرکت شرق” avatar=”3556″ title_color=”rgb(255, 255, 255)” pos_color=”rgba(255, 255, 255, 0.43)”]“لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون هیولای وردپرس بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان.”[/ld_testimonial]
[/ld_carousel]
[ld_counter bottom_margin=”0″ enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” bottom_label=”حوزه خدمات” count=”785″ text_color=”rgb(2, 2, 2)” fs=”47px” counter_color=”rgb(45, 49, 62)” hover_start_color=”rgb(85, 111, 255)” hover_end_color=”rgb(255, 94, 119)” text_fs=”14px” text_ls=”0.175em” text_lh=”2em”]
[ld_counter bottom_margin=”0″ enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” bottom_label=”پروژه” count=”237″ text_color=”rgb(2, 2, 2)” fs=”47px” counter_color=”rgb(45, 49, 62)” start_delay=”150″ hover_start_color=”rgb(85, 111, 255)” hover_end_color=”rgb(255, 94, 119)” text_fs=”14px” text_ls=”0.175em” text_lh=”2em”]
[ld_counter bottom_margin=”0″ enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” bottom_label=”برند جهانی” count=”426″ text_color=”rgb(2, 2, 2)” fs=”47px” counter_color=”rgb(45, 49, 62)” start_delay=”300″ hover_start_color=”rgb(85, 111, 255)” hover_end_color=”rgb(255, 94, 119)” text_fs=”14px” text_ls=”0.175em” text_lh=”2em”]
[ld_counter bottom_margin=”0″ enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”yes” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” enable_blur=”true” bottom_label=”مشتری راضی” count=”578″ text_color=”rgb(2, 2, 2)” fs=”47px” counter_color=”rgb(45, 49, 62)” start_delay=”450″ hover_start_color=”rgb(85, 111, 255)” hover_end_color=”rgb(255, 94, 119)” text_fs=”14px” text_ls=”0.175em” text_lh=”2em”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ tag_to_inherite=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” use_inheritance=”true” enable_fit=”true” fw=”600″ fs=”50px”]آخرین مطالب[/ld_fancy_heading]
[ld_blog style=”minimal” meta_type=”cats” post_type=”post” posts_per_page=”3″ ib_style=”” ib_border=”” filter_id=”1528379150972-72a66cb6-3137″ unique_id=”1528379150972-9465e61f-46d8″ taxonomies=”10″ post_excerpt_length=”18″]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” maxfontsize=”50″ minfontsize=”35″ fs=”70px” lh=”1.2em” ls=”-0.015em” color=”rgb(255, 255, 255)” el_class=”text-underline” fw=”600″ compressor=”0.55″]وب سایت خود را فراموش نشدنی بسازید،
به جمع مشتریان ما بپیوندید.[/ld_fancy_heading]
[ld_button style=”btn-solid” title=”خرید ایو از راستچین” shape=”semi-round” text_color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”16px” ls=”0.01em” css=”.vc_custom_1549463212212{padding-right: 4em !important;padding-left: 4em !important;}” hover_color=”rgb(255, 94, 119)” color=”rgb(62, 91, 254)” color2=”rgb(255, 94, 119)” hover_color2=”rgb(62, 91, 254)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.rtl-theme.com%2Fauthor%2FWPMonster%2F||target:%20_blank|”]
[ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.7)” link=”|||” fs=”16px” lh=”1.56em” ls=”0.02em”]قبل از خرید سوالی دارید؟

از ما بپرسیـد.[/ld_fancy_heading]