خبرنامه ها

[ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_large:0px”]خبرنامه اشتراکی[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]با بازدیدکنندگان وبسایتتان تعامل بیشتری داشته باشید.[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer][ld_newsletter style=”solid” btn_style=”solid” btn_position=”ld-sf–button-inside” placeholder_text=”لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” bg_color=”rgb(244, 245, 247)” btn_bg_color=”rgb(255, 122, 75)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_large:0px”]خبرنامه اشتراکی[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]شما می توانید دکمه ها، موقعیت ها همراه با آیکون ها را سفارشی کنید.[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer][ld_newsletter style=”solid” inputs_size=”ld-sf–size-lg” inputs_radius=”ld-sf–circle” inputs_shadow=”ld-sf–input-shadow” btn_style=”solid” btn_display=”label_icon” i_type=”linea” i_add_icon=”true” placeholder_text=”لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید” i_icon_linea=”icon-md-paper-plane” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, rgb(79, 218, 145) 0%, #34dbc5 100%)” hover_btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 0%, rgb(52, 219, 197) 100%)” i_size=”26px”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_large:0px”]خبرنامه اشتراکی[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]شما می توانید هر کدام یک از جزئیات خبرنامه ها را از جمله ورودی، دکمه ارسال، آیکون خبرنامه، متن ها، هاور آیکون ها و بسیار موارد بیشتری را سفارشی کنید.[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer][ld_newsletter style=”solid” inputs_size=”ld-sf–size-sm” btn_style=”naked” btn_display=”icon” btn_position=”ld-sf–button-inside” i_type=”linea” i_add_icon=”true” placeholder_text=”آدرس ایمیل شما…” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, rgb(79, 218, 145) 0%, #34dbc5 100%)” hover_btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 0%, rgb(52, 219, 197) 100%)” brd_color=”rgba(0, 0, 0, 0.057)” bg_color=”rgb(0, 0, 0)” i_icon_linea=”icon-ion-ios-arrow-back”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]رابط کاربری خارق العاده
[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]ما به جزئیات توجه کردیم تا ایو را به بهترین شکل ممکن متناسب با نیازهای شما بدون خدشه دار شدن استانداردها بدست شما برسانیم.[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer][ld_newsletter style=”bordered” inputs_radius=”ld-sf–round” btn_style=”naked” btn_display=”icon” btn_position=”ld-sf–button-inside” i_type=”linea” i_add_icon=”true” placeholder_text=”آدرس ایمیل خود را وارد کنید” i_icon_linea=”icon-md-paper-plane” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, rgb(79, 218, 145) 0%, #34dbc5 100%)” hover_btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 0%, rgb(52, 219, 197) 100%)” i_size=”26px”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]مشترک خبرنامه شوید![/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]افزایش تعامل با بازدید کنندگان وب سایت شما.[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer][ld_newsletter style=”bordered” inputs_radius=”ld-sf–round” btn_style=”naked” btn_label=”مشترک شوید!” placeholder_text=”آدرس ایمیل خود را وارد فرمایید” txt_color=”rgba(255, 255, 255, 0.731)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(0, 0, 0)” bg_color=”linear-gradient(297deg, #FFEAD4 0%, rgb(160, 133, 255) 1.5923566878980893%, #FC8484 100%)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]شما عاشق قابلیت های ایو خواهید شد[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]افزایش تعامل بازدید کنندگان وب سایت شما با هیولای وردپرس.[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer][ld_newsletter style=”underlined” inputs_border=”ld-sf–border-thicker” btn_style=”naked” btn_display=”icon” btn_position=”ld-sf–button-inside” i_type=”linea” i_add_icon=”true” placeholder_text=”لطفا ایمیل خود را وارد کنید” i_icon_linea=”icon-md-paper-plane” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(0, 0, 0)” hover_btn_bg_color=”linear-gradient(90deg, #34dbc5 0%, rgb(52, 219, 197) 100%)” i_size=”26px”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]خبرنامه اشتراکی[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]افزایش تعامل با بازدید کنندگان وب سایت شما!
[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer][ld_newsletter style=”bordered” inputs_size=”ld-sf–size-sm” inputs_radius=”ld-sf–circle” btn_style=”solid” btn_display=”icon” btn_position=”ld-sf–button-inside” i_type=”linea” use_custom_fonts_label=”true” i_add_icon=”true” placeholder_text=”ایمیل” i_icon_linea=”icon-ion-ios-arrow-round-back” txt_color=”rgb(167, 169, 184)” brd_color=”rgb(216, 219, 226)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” brd_f_color=”rgb(170, 179, 201)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” label_fs=”28px” label_lh=”1em” btn_bg_color=”rgb(131, 0, 255)” hover_btn_txt_color=”rgb(29, 225, 209)” hover_btn_bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ init_values=”translateY:80,opacity:0″]اشتراک در خبرنامه[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p”]افزایش تعامل با بازدید کنندگان وب سایت شما.[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer][ld_newsletter style=”solid” inputs_size=”ld-sf–size-xs” inputs_radius=”ld-sf–circle” btn_style=”solid” btn_display=”icon” btn_position=”ld-sf–button-inline” i_type=”fontawesome” i_add_icon=”true” placeholder_text=”آدرس ایمیل شما” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” txt_color=”rgb(115, 122, 128)” bg_color=”rgb(237, 237, 241)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”rgb(61, 89, 232)” hover_btn_txt_color=”rgb(61, 89, 232)” hover_btn_bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”48″ fw=”700″ margin=”bottom_large:0px”]خواندن را دوست دارید؟ ما هم همینطور[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”24px”]آخرین مقالات هیولای وردپرس، بصورت مستقیم در صندوق ایمیل شما!
[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”22px”][ld_newsletter style=”solid” inputs_radius=”ld-sf–round” btn_style=”solid” btn_position=”ld-sf–button-inline” use_custom_fonts_input=”true” use_custom_fonts_label=”true” placeholder_text=”لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید…” fs=”16px” label_fs=”14px” label_fw=”700″ label_ls=”0.1em” txt_color=”rgb(184, 190, 202)” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” txt_f_color=”rgb(0, 0, 0)” btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” btn_bg_color=”rgb(24, 27, 49)” hover_btn_txt_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_btn_bg_color=”rgb(0, 0, 0)”]