جدول های قیمت

[ld_price_table style=”default” show_button=”yes” pt_style=”btn-default” pt_title=”همین حالا ثبت نام کنید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_size=”btn-lg” pt_border=”border-thick” title=”12 ماهه” price=”299 هزار تومان” currency=”$” primary_color=”#fa7c31″ pt_color=”rgb(245, 99, 75)” pt_color2=”rgb(254, 148, 24)” subtitle=”عضویت”]

 • طول عضویت 12 ماه
 • تعداد افراد 3 نفر
 • دسترسی به باشگاه تمامی باشگاه ها
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”default” show_button=”yes” pt_style=”btn-default” pt_title=”همین حالا ثبت نام کنید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_size=”btn-lg” pt_border=”border-thick” title=”پرداخت ماهیانه” price=”29000 ت /در ماه” currency=”$” primary_color=”#fa7c31″ pt_color=”rgb(245, 99, 75)” pt_color2=”rgb(254, 148, 24)” subtitle=”بدون قرارداد”]

 • تعداد افراد 2 نفر
 • هزینه ماهیانه 30 هزار تومان
 • بدون قرارداد کنسل کردن آنی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام و ماساژ

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”default” show_button=”yes” pt_style=”btn-default” pt_title=”همین حالا ثبت نام کنید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_size=”btn-lg” pt_border=”border-thick” title=”بازدید 1 روزه” price=”9 هزار تومان” currency=”$” primary_color=”#fa7c31″ pt_color=”rgb(245, 99, 75)” pt_color2=”rgb(254, 148, 24)” subtitle=”پرداخت آنلاین”]

 • تاریخ عضویت یک روز بصورت امتحانی
 • تعداد افراد 1 نفر
 • دسترسی به انجمن باشگاه بدنسازی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”s3″ show_button=”yes” pt_style=”btn-default” pt_title=”همین حالا ثبت نام کنید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_size=”btn-lg” pt_border=”border-thick” title=”12 ماهه” price=”299 ت” currency=”$” primary_color=”#fa7c31″ pt_color=”rgb(245, 99, 75)” pt_color2=”rgb(254, 148, 24)”]

 • طول عضویت 12 ماه
 • تعداد افراد 3 نفر
 • دسترسی به باشگاه تمامی باشگاه ها
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”s3″ show_button=”yes” pt_style=”btn-default” pt_title=”همین حالا ثبت نام کنید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_size=”btn-lg” pt_border=”border-thick” title=”12 ماه” price=”29 ت” currency=”$” primary_color=”#fa7c31″ pt_color=”rgb(245, 99, 75)” pt_color2=”rgb(254, 148, 24)” bg_color=”linear-gradient(90deg, #0bccee 0%, #ac1de1 100%)”]

 • تعداد افراد 2 نفر
 • هزینه ماهیانه 30 هزار تومان
 • بدون قرارداد کنسل کردن آنی
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”s3″ show_button=”yes” pt_style=”btn-default” pt_title=”همین حالا ثبت نام کنید” pt_transformation=”text-uppercase” pt_size=”btn-lg” pt_border=”border-thick” title=”بازدید 1 روزه” price=”9 ت” currency=”$” primary_color=”#fa7c31″ pt_color=”rgb(245, 99, 75)” pt_color2=”rgb(254, 148, 24)”]

 • تاریخ عضویت یک روز بصورت امتحانی
 • تعداد افراد 1 نفر
 • دسترسی به انجمن باشگاه بدنسازی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”s2″ title=”استاندارد” price=”10 هزار تومان” primary_color=”#46d664″]

 • 5 محدودیت کاربران
 • 30 گیگابایت فضای داخلی
 • 15 پروژه و کار
 • 7 نوع فایل آپلودی

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”s2″ featured=”yes” featured_tag=”yes” title=”حرفه ای” price=”20 هزار تومان” primary_color=”#fd623c” featured_label=”بهترین انتخاب”]

 • 10 محدودیت کاربران
 • 100 گیگابایت فضای داخلی
 • 25 پروژه و کار
 • 10 نوع فایل آپلودی

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”s2″ title=”طلایی” price=”30 هزار تومان” primary_color=”#02a0e5″]

 • نامحدود محدودیت کاربران
 • 500 گیگابایت فضای داخلی
 • 50 پروژه و کار
 • 50 نوع فایل آپلودی

[/ld_price_table]