خدمات – مفهومی

[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” color=”rgb(88, 61, 220)” gradient=”linear-gradient(90deg, #5aafae 0.3184713375796178%, rgb(117, 10, 244) 49.68152866242038%, rgb(162, 63, 173) 100%)”]طراحی محصولات و خدمات ایو[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer height=”15px”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” fs=”14px” lh=”1.5em” fw=”500″ ls=”0.21em” color=”rgb(0, 0, 0)” margin=”bottom_small:2em”]درباره ایو[/ld_fancy_heading]
[ld_tabs style=”s8″ use_custom_fonts_nav=”true” primary_color=”rgb(0, 0, 0)” active_color=”rgb(0, 0, 0)” secondary_color=”linear-gradient(90deg, rgb(222, 82, 124) 0%, #830bee 100%)” fs=”17px” fw=”400″][ld_tab_section title=”طراحی و توسعه” tab_id=”1533026199621-94d7bc08-4b10″]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”کالکشنی عظیم” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_smartphone_pencil”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”پشتیبانی فوق حرفه ای” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_server_cloud”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”افزونه رویدادها” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-arrows_circle_plus”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”فروشگاه آنلاین” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_webpage”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[/ld_tab_section][ld_tab_section title=”مشاوره” tab_id=”ld-1549357727567-af712df1-41b6″]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”کالکشنی عظیم” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_smartphone_pencil”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”پشتیبانی فوق حرفه ای” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_server_cloud”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”افزونه رویدادها” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-arrows_circle_plus”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”فروشگاه آنلاین” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_webpage”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[/ld_tab_section][ld_tab_section title=”راه حل های دیجیتالی” tab_id=”ld-1549357725830-11006875-0748″]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”کالکشنی عظیم” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_smartphone_pencil”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”پشتیبانی فوق حرفه ای” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_server_cloud”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”افزونه رویدادها” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-arrows_circle_plus”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”فروشگاه آنلاین” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_webpage”]لورم هیولای وردپرس ایپسوم متن ساختگی با تولید راستچین.[/ld_icon_box]
[/ld_tab_section][/ld_tabs]
[ld_fancy_heading tag=”h2″]ویژگی های باحال[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”35px”]
[ld_flipbox bg_image=”5390″ back_bg_color=”rgb(255, 255, 255)”][ld_flipbox_section title=”Front”][/ld_flipbox_section][ld_flipbox_section title=”Back”][ld_fancy_heading tag=”h2″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” gradient=”linear-gradient(100deg, rgb(82, 0, 255) 0%, rgb(255,95,95) 95.54140127388534%)” fw=”700″ margin=”top_large:70px|bottom_large:70px”]خدمات باحال[/ld_fancy_heading][/ld_flipbox_section][/ld_flipbox]
[ld_flipbox bg_image=”5389″ back_bg_color=”rgb(255, 255, 255)”][ld_flipbox_section title=”Front”][/ld_flipbox_section][ld_flipbox_section title=”Back”][ld_fancy_heading tag=”h2″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” gradient=”linear-gradient(100deg, rgb(82, 0, 255) 0%, rgb(255,95,95) 95.54140127388534%)” fw=”700″ margin=”top_large:70px|bottom_large:70px”]خدمات باحال[/ld_fancy_heading][/ld_flipbox_section][/ld_flipbox]
[ld_flipbox bg_image=”5388″ back_bg_color=”rgb(255, 255, 255)”][ld_flipbox_section title=”Front”][/ld_flipbox_section][ld_flipbox_section title=”Back”][ld_fancy_heading tag=”h2″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” gradient=”linear-gradient(100deg, rgb(82, 0, 255) 0%, rgb(255,95,95) 95.54140127388534%)” fw=”700″ margin=”top_large:70px|bottom_large:70px”]خدمات باحال[/ld_fancy_heading][/ld_flipbox_section][/ld_flipbox]
[ld_fancy_heading tag=”h3″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”20px” lh=”1.8em”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک: است. هیولای وردپرس و راستچین.[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”20px”]
[ld_button style=”btn-solid” title=”به تیم ما بپیوندید” transformation=”text-uppercase” shape=”circle” enable_row_shadowbox=”yes” color=”rgb(79, 218, 145)” color2=”rgb(52, 219, 197)” hover_color=”rgb(52, 219, 197)” fs=”14px” css=”.vc_custom_1549358108512{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” ls=”0.1em” lh=”1.111em” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2215px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(48%2C198%2C168%2C0.32)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D”][ld_spacer height=”20px”]
[ld_carousel columns=”lg:6|md:5|sm:4|xs:3″ inactiv_opacity=”1″ wraparound=”yes”]
[/ld_carousel]