خدمات – شخصی

[ld_freakin_image image=”6047″ color=”linear-gradient(139deg, rgb(91, 104, 255) 20.38216560509554%, rgb(255, 120, 112) 97.77070063694268%)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ split_type=”words” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” duration=”1200″ delay=”140″ ca_init_translate_y=”23″ ca_init_translate_x=”0″ ca_init_rotate_z=”7″ margin=”right_large:20%25″]درباره من

[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”10px”][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(61, 61, 61)” fs=”16px” lh=”2em” ls=”0.01em” margin=”right_large:20%25″ duration=”1200″ start_delay=”200″ delay=”180″ ca_init_translate_y=”50″ el_class=”text-underline”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه هیولای وردپرس.[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”30px”][ld_fancy_heading tag=”h2″ split_type=”words” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” duration=”1200″ delay=”140″ ca_init_translate_y=”23″ ca_init_translate_x=”0″ ca_init_rotate_z=”7″ start_delay=”400″ margin=”right_large:20%25″]من بهترینم در:[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”25px”]

[ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]ساخت برند[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]روند و بینش[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]ابزارهای داشبورد[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]مدیریت محتوا

[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]راهنمای سیستم[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]طراحی اپلیکیشن موبایل[/ld_fancy_heading]

[ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]طراحی اپلیکیشن موبایل[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]مدیریت محتوا[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]راهنمای سیستم

[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]ساخت برند[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]روند و بینش

[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” link=”|||” fs=”15px” lh=”1.25em” ls=”0.025em” margin=”bottom_large:16px”]ابزارهای داشبورد

[/ld_fancy_heading]

[ld_progressbar size=”liquid-progressbar-lg” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”طراحی وب سایت” count=”90″ suffix=”%” bar=”rgb(211, 169, 133)”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-lg” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”طراحی گرافیک” count=”80″ suffix=”%” bar=”rgb(211, 169, 133)”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-lg” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”تایپوگرافی” count=”85″ suffix=”%” bar=”rgb(211, 169, 133)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_large:0px” fs=”36px” lh=”1.111em”] مهارت های من[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(211, 169, 133)” fs=”14px” ls=”0.1em” fw=”400″] من در چه کاری بهترینم[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_large:0px” fs=”36px” lh=”1.111em”]نقطه عطف ما[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(211, 169, 133)” fs=”14px” ls=”0.1em” fw=”400″]مجموعه گرانبهای من[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”60px”]
[ld_milestone title=”نقل مکان” date=”1397″ primary_color=”rgb(255, 176, 159)”]چاپگرها و متون هیولای وردپرس بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.[/ld_milestone]
[ld_milestone title=”ایجاد” date=”1396″ primary_color=”rgb(255, 176, 159)”]چاپگرها و متون هیولای وردپرس بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.[/ld_milestone]
[ld_milestone title=”کارمندان” date=”1398″ primary_color=”rgb(255, 176, 159)”]چاپگرها و متون هیولای وردپرس بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.[/ld_milestone]
[ld_milestone title=”لمس دست آورد ها” date=”1399″ primary_color=”rgb(255, 176, 159)”]چاپگرها و متون هیولای وردپرس بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی.[/ld_milestone]

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان.

[ld_spacer height=”40px”]
[ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”16px” lh=”3.5em” margin=”top_large:-1em”] وب سایت نمونه کار ویژه
10 طراح برتر
وب سایت الهام بخش
چیزهای خلاقانه[/ld_fancy_heading]

1399               

[ld_spacer height=”30px”]

1398               

[ld_spacer height=”30px”]

1397               

[ld_spacer height=”30px”]

1396               

[ld_spacer height=”” hide=”vc_hidden-lg” md_hide=”vc_hidden-md” sm_height=”32px” xs_height=”32px”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_large:0px” fs=”36px” lh=”1.111em”] جوایز و مطبوعات[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(211, 169, 133)” fs=”14px” ls=”0.1em” fw=”400″] کالکشن گرانبهای من[/ld_fancy_heading]