خدمات – ساده

[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” gradient=”linear-gradient(315deg, rgb(11, 153, 238) 0%, rgb(150, 35, 250) 99.04458598726114%)”]طراحی محصولات و خدمات هیولای وردپرس[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer height=”15px”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” fs=”14px” lh=”1.5em” fw=”500″ ls=”0.21em” color=”rgb(0, 0, 0)”]درباره ایو[/ld_fancy_heading]
[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” alignment=”text-left” show_button=”yes” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-underlined” ib_title=”بررسی ایو” ib_transformation=”text-uppercase” title=”بسته نصب آسان” custom_heading_size=”22px” hover_fill_color=”rgb(88, 78, 255)” ib_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”12px” ib_fw=”500″ ib_ls=”0.2em” ib_b_color=”rgb(120, 11, 238)” ib_b_color2=”rgb(29, 225, 209)” ib_h_b_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”icon-ion-ios-paper”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک.

[/ld_icon_box]

[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” alignment=”text-left” show_button=”yes” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-underlined” ib_title=”بررسی ایو” ib_transformation=”text-uppercase” title=”سوپر ریسپانسیو” custom_heading_size=”22px” hover_fill_color=”rgb(88, 78, 255)” ib_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”12px” ib_fw=”500″ ib_ls=”0.2em” ib_b_color=”rgb(120, 11, 238)” ib_b_color2=”rgb(29, 225, 209)” ib_h_b_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”icon-md-eye”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک.

[/ld_icon_box]

[ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” alignment=”text-left” show_button=”yes” i_size=”xl” fill=”yes” border_radius=”iconbox-semiround” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-underlined” ib_title=”بررسی ایو” ib_transformation=”text-uppercase” title=”تنظیمات پرداخت” custom_heading_size=”22px” hover_fill_color=”rgb(88, 78, 255)” ib_color=”rgb(0, 0, 0)” ib_fs=”12px” ib_fw=”500″ ib_ls=”0.2em” ib_b_color=”rgb(120, 11, 238)” ib_b_color2=”rgb(29, 225, 209)” ib_h_b_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”icon-ion-ios-folder-open”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک.

[/ld_icon_box]

[ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” fs=”15px” color=”rgb(0, 0, 0)” ls=”0.3em”]مقرون به صرفه[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”45px” fw=”600″]جدول قیمت[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”50px”]
[ld_price_table style=”s3″ show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”تست رایگان” pt_transformation=”text-uppercase” title=”پایه” price=”ت 39 در سال” primary_color=”rgb(34, 34, 70)” pt_htext_color=”rgb(30, 120, 225)” pt_fs=”14px” pt_fw=”700″ pt_ls=”0.2em” pt_h_b_color=”rgb(30, 120, 225)” pt_hover_color=”rgb(255, 255, 255)”]

 • 12 ماه عضویت
 • تعداد افراد 1
 • دسترسی نامحدود
 • کلاس های تناسب اندام

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”s3″ featured=”yes” show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”تست رایگان” pt_transformation=”text-uppercase” title=”ویژه” price=”ت 78 در سال” primary_color=”rgb(255, 255, 255)” pt_htext_color=”rgb(255, 255, 255)” pt_fs=”14px” pt_fw=”700″ pt_ls=”0.2em” pt_hover_color=”rgb(30, 120, 225)” pt_text_color=”rgb(34, 34, 70)” bg_image=”960″ bg_color=”linear-gradient(306deg, rgb(255, 107, 64) 0%, rgb(95,80,255) 100%)” pt_css=”.vc_custom_1549352241242{background-color: #ffffff !important;}” pt_hover_color2=”rgb(30, 120, 225)”]

 • 12 ماه عضویت
 • تعداد افراد 1
 • دسترسی نامحدود
 • کلاس های تناسب اندام

[/ld_price_table]

[ld_price_table style=”s3″ show_button=”yes” pt_style=”btn-solid” pt_title=”تست رایگان” pt_transformation=”text-uppercase” title=”حرفه ای” price=”ت 99 دز سال” primary_color=”rgb(34, 34, 70)” pt_htext_color=”rgb(30, 120, 225)” pt_fs=”14px” pt_fw=”700″ pt_ls=”0.2em” pt_h_b_color=”rgb(30, 120, 225)” pt_hover_color=”rgb(255, 255, 255)”]

 • 12 ماه عضویت
 • تعداد افراد 1
 • دسترسی نامحدود
 • رختکن اختصاصی

[/ld_price_table]

[ld_carousel columns=”lg:6|md:5|sm:4|xs:3|spacing_sm:15px|spacing_xs:5px” inactiv_opacity=”1″ wraparound=”yes”]
[/ld_carousel]